VÅRT KONCEPT

LÄRA - TESTA - ÖVA


KONCEPT: För att förändra din personliga verklighet behöver du förändra din personlighet. Vårt koncept består därför av Lära - Testa - Öva på områden som ämnar höja ditt medvetande och få en bättre hälsa och ett friare liv. Vi går från att tänka till att göra till att bli.


TEORI: När vi lär oss nya saker använder vi vår yttersta del av hjärnan, neocortex. Detta är vårt medvetna intellekt. För att förändra sin personlighet, sina vanor och beteenden krävs dock att vi också gör och slutligen blir. När vi testar har vi redan börjat ändra kemin i hjärnan. Vårt limbiska system blir aktiverat och med egen repetition kan det lagras som en undermedveten sanning i lillhjärnan, cerebellum.


PRAKTIK: Under alla tillfällen inleder vi med en lärorik föreläsning på det aktuella ämnet. Du får sedan möjlighet att testa metoderna vi använder. Slutligen får du verktyg med dig som du kan använda hemma för att fortsätta höja ditt medvetande.


LÄRACirka 95% av vårt beteende styrs helt och hållet av vårt undermedvetna sinne. Det är allt som går på automatik. För att förändra en vana behöver du först bli medveten om den. Du behöver lära dig.


När vi lär oss nya saker aktiveras den yttre delen av hjärnan, vårt neocortex. Denna del utgör vårt medvetna intellekt och våra fem sinnen. 


Tyvärr räcker det inte att bara tänka på en förändring för att den ska bli verklighet. Det undermedvetna sinnet är alldeles för starkt för att du bara medvetet ska kunna ändra på en vana.


TESTANär vi testar gör vi något. När vi gör något aktiveras vårt känslocentrum i hjärnan, det limbiska systemet. Denna del av hjärnan drivs till stor del av kärlek eller rädsla.


För att undermedvetet kunna lagra ett nytt beteende behöver du aktivt utföra handlingen. Nervsystemet programmeras då om och det finns möjlighet att lagra beteendet som en undermedveten sanning.


Som du säkert förstår kommer det inte räcka med att testa på en ny vana. 


ÖVAPrecis som när du lärde dig köra bil behövde du repetera. Repetition eller övning av en ny vana leder till att det till slut blir en undermedveten sanning. Lillhjärnan, eller cerebellum aktiveras och den nya vanan sitter till slut i "ryggmärgen".


När du övar repetetivt på ett nytt beteende kommer du skapa nya sanningar om dig själv. Din personliga verklighet förändras när du förändrar din personlighet.


Du har då gått från att tänka, till att göra, till att bli.