MENTALA ÖVNINGAR

Varje måndagsmorgon kickstartar Erik veckan med en mental övning. Du kan använda dig av dessa övningar under veckorna för att lyckas med det vi alla någonstans innerst inne vill; slippa lidande, bli mer lycklig och få frid och harmoni i sinnet. Här hittar du tidigare övningar.


Övning 7: Se egot

Morpheus: “Do you want to know What It Is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now in this very room. You can see it when you look out your window; or when you turn on your television. You can feel it when you go to work…when you go to church…when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.”


Neo: “What truth?”


Morpheus:…That you are a slave Neo. Like everyone else you were born into bondage; born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison, for your mind… Unfortunately, no one can be, told what the Matrix is. You have to see it for yourself."


Vill du se en film om spirituellt uppvaknande är filmen The Matrix the go to-movie. Där porträtteras egot fantastiskt bra. I filmen är människor fångade i en datorsimulation (The Matrix) medan maskiner, som invaderat jorden i en dystopisk framtid, dränerar deras kroppar på energi. I en scen erbjuds Neo, filmens huvudperson, att välja mellan två piller; dels ett rött piller som gör att han vaknar upp och ser sanningen. Tar han det finns ingen återvändo. Dels ett blått piller som gör att han kan återgå till drömmen, säkerheten och det liv han levt tidigare. 


Filmen visar främst hur vi är omedvetet förslavade av egots programmeringar, något som är ett naturligt resultat av evolutionen. Bästa anpassade, starkast överlever och så vidare. Men vårt medvetande har också utvecklats och därmed har egot spelat ut sin roll. Du behöver det inte längre, så låt oss denna vecka öva oss på att se vad egot är så vi i slutändan kan ta det röda pillret och vakna upp från illusionen. VAD ÄR EGOT?


Egot är precis som i filmen en illusion. Det vet alltså ingenting utan är snarare ett program i vårt sinne som återkopplar på det vårt medvetande ser. Du är medvetande och ditt ego är det som sätter etiketter på allt du ser och bedömer det som "bra", "dåligt", "snyggt", "fult" och så vidare. Egot har åsikter på dina instinkter och din intuition och kommer till slutsatser utifrån vad det tidigare observerat. Det har inte som medvetandet - hela bilden, utan sätter ihop slutsatser av de småbitar det snappat upp på vägen. 


Ett exempel på att bara ha bitar av sanningen är om du blir hungrig. Ifall du av kroppen får en instinkt att äta en viss typ av mat kan egot gå in och kommentera på det kroppen vill att du äter. En lättare sallad var kanske det kroppen ville ha, men efter diverse kommentarer från egot sitter du där 20 minuter senare med något helt annat. NÄR DU VÄRDERAR OCH DÖMER FÖRSTÄRKER DU EGOT


Varje gång du värderar något du ser; om det är bra eller dåligt väder, om något var bra eller dåligt gjort eller om personen var trevlig eller otrevlig, lägger du en värdering på den illusion du ser. Du värderar i ditt Matrix. När du värderar och dömer projicerar du mer egotankar och mer av det förstärks, förankras och upplevs av dig i din perception, i ditt Matrix.


Varje gång du dömer, till exempel en politiker som gör något du inte håller med om, en brottsling som gjort något hemskt eller när du ser något annat förfärande på nyheterna du reagerar över, faller du ner i samma frekvens av det du själv dömer. Du förstärker då illusionen - ditt Matrix - och lyssnar på egots röst istället för medvetandets. Man kan säga att du väljer det blå pillret istället för det röda och gör illusionen verklig.


Det svåra i att välja medvetna, intuitiva val är att vi tvivlar när vi hör kommentatorn i huvudet som påminner oss om vårt förflutna och varför vi ska göra på ett annat sätt. Egot bygger alltid ett vattentätt fall för varför du ska lyssna på det: "Vadå, du minns ju hur det gick sist, hur dåligt det gick, den skammen vill du inte utsätta dig för igen" eller "Detta ska du såklart göra för då kommer du känna stolthet igen".


Allt lidande kommer från egot på grund av dess kommentarer om det som skett. Det är förstärkaren av den smärta du känner. Egot målar upp det ena scenariot efter det andra om konsekvenserna av denna smärta. Men vet då att smärtan är oundviklig medan lidandet är frivilligt. Vi behöver inte lyssna på kommentatorn i huvudet och det är veckans övning. 


 

ÖVNINGEN - SE EGOT


Veckans övning går ut på att medvetandegöra egot och bli uppmärksam på när det pratar med dig och att följa dina instinkter, intuitioner och intentioner samt se genom illusionen.


För det första - värdera och döm inte: Sätt alltså inte etiketter. Om du kommer på dig själv med att värdera exempelvis soligt väder högre än regnigt väljer du egot. Om du dömer någon som gör något du tycker är fel väljer du också egot. Stanna istället upp i stunden och se det du upplever som en övning i inte reagera alls. Du får nya chanser för varje ny stund så misströsta inte om det är svårt i början. 


För det andra - lyssna och medvetandegör: Lyssna och bli medveten om hur egot kommenterar på dina instinkter, intuitioner och intentioner. Lita inte på kommentatorn, den har bara bitar av sanningen. Instinkten är alltid rätt och kommer leda dig till ditt högsta bästa eftersom den kommer från det som har hela bilden, ditt medvetande.


För det tredje - se igenom illusionen: Se allt omkring dig som ditt egna lilla Matrix. Investera inte i känslor du inte vill ha mer av och försök inte bekämpa omständigheter i den 3D-värld du ser, då förstärks de. Se istället hur ditt Matrix är en spegel av ditt inre. När du börjar se mönster i hur det yttre ändras efter att du ändrat ditt inre, har du börjat se genom illusionen. Du har börjat vakna. Detta illustreras snillrikt i en scen i filmen där Neo möter en pojke som kan böja skedar inne i The Matrix:


“Do not try and bend the spoon, that’s impossible. Instead, only try to realize the truth… there is no spoon. Then you’ll see that it is not the spoon that bends, it is only yourself.”


Dags att välja piller, det röda eller blå. ;)


Lycka till och ha en fantastisk vecka!


/Erik