MENTALA ÖVNINGAR

Varje måndagsmorgon kickstartar Erik veckan med en mental övning. Du kan använda dig av dessa övningar under veckorna för att lyckas med det vi alla någonstans innerst inne vill; slippa lidande, bli mer lycklig och få frid och harmoni i sinnet. Här hittar du tidigare övningar.


Övning 2: konsten att förlåta

Förra veckan handlade om att medvetandegöra de tillfällen då egot vill vara i det föflutna, i framtiden eller i omständigheterna. Allt detta leder till lidande. Denna vecka handlar om att gå ett steg längre och lösa upp det lidande som gör att vi undviker nuet och fortsätter projicera en värld som genererar mer lidande. Denna vecka handlar om konsten att förlåta.


Vi har alla känslor från det förflutna vi undanstoppat. Undanstoppade förblir de eftersom egot ständigt försöker hindra oss från att lyfta upp jobbiga känslor i ljuset. De trauman vi varit med om eller de "felsteg" vi tagit i livet har egot satt en etikett på som skam eller skuld, antingen mot oss själva eller mot andra. Egots lösning är att undvika dessa känslor och att göra allt det kan för att du inte ska se dem. Men de är fortfarande där, och du projicerar dem dagligen. Det är därför livet ger dig exakt vad du behöver för att ta tag i dem. Livet ger dig lidande när du väljer egots lösningar såsom lust, ilska och viktimisering för att skymma den underliggande skammen och skulden, istället för att se och förlåta de känslor du gömt i mörkret.


Ju mer egot driver dig in i yttre omständigheter i form av prestation, ägande och manipulation av andra för att få som du vill, desto mer undviker du att lösa upp de känslor som ligger djupt gömda. Men eftersom de fortfarande finns där fortsätter du att skapa en värld du inte vill ha. En värld av lidande där allt vore bättre "om bara...".


Se din omvärld som duken på en biograf. Du projicerar dagligen ut en film som speglar ditt inre. Du attraherar in människor och omständigheter som berättar något för dig om dig själv. Livet spelas upp på denna duk och det du upplever där genererar olika känslor. Känslorna leder oss ofta till misstaget att försöka ändra de omständigheter vi ser. Men att försöka ändra på filmen framme vid duken är lika mycket galenskap som att försöka ändra på spegelbilden i sitt badrum. Spegelbilden visar dig bara vad du behöver förstå.


Om du inte är nöjd med det du ser på duken har du ett perceptionsproblem och lösningen är därmed inte det egot tutat i dig. Egot tycker du ska modifiera de yttre omständigheterna, tycka synd om dig själv eller skuldbelägga andra, men sanningen är att du bara tänker fel när lidandet uppstår. Smärta är oundvikligt, men lidande är självvalt.


SLÄPP UPP TILL YTAN


Det du behöver göra om du upplever lidande är att sluta projicera egots lösning på de undangömda känslorna. Lösningen är att istället lyfta upp dessa känslor i ljuset och förlåta dig själv för att du gömt dem i mörkret. Förlåta de människor, inklusive dig själv, för de handlingar som utfördes, eftersom de gav dig de lärdomar som behövdes för att du skulle kunna ta nästa steg i din själsliga evolution.

Veckans övning handlar om att släppa upp undantryckta känslor till ytan och acceptera allting med dem för att sedan släppa dem. När dessa förträngda känslor får uttrycka sig har du möjlighet att be den delen av dig själv om förlåtelse. Förlåtelse för du levt i villfarelsen att den delen av dig inte var värd att älskas. Förlåt också dig själv för att du inte visste bättre än att gömma det du känner skam och skuld för. Vad som än hände när du blev sårad eller sårade hade inte kunnat göras annorlunda. Du eller den andra personen gjorde ditt eller sitt bästa utifrån det medvetandet du eller den hade då och förmådde inget annat. När du accepterar det som hände läker du den inre del av dig som burit på de känslor du förtryckt. 

VAR TACKSAM FÖR LÄRDOMEN

Alla händelser i livet är lärdomar och de erfarenheter som nu krävt din förlåtelse gav dig ett växande du inte kunde fått på något annat sätt. Om du kan vara tacksam att livet gav dig det du behövde för att inse att du är källan för din egen lycka, och inte det egot lurat dig med, kommer du mycket snart se en helt annan film på bioduken. Negativa känslor är inte till för att straffa oss. De är till för att guida oss att förstå att vi tänker fel kring våra omständigheter. Du är källan till din lycka, inte dina omständigheter. När du väljer lycka, no matter what, kommer dina omständigheter också att spegla detta. 


Bara genom att få de livserfarenheter vi går igenom kan vi lära oss att allt sker för vårt högsta bästa, och när vi förlåter det som var släpper vi också på bojorna av det förflutna. Jag avslutar därför med ett av mina favoritcitat från En Kurs i Mirakler:

"Syftet med den värld du ser är att skymma din funktion att förlåta, och ge dig ett rättfärdigande att glömma den."


Lycka till och ha en fantastisk vecka!


/Erik

Nästa måndag kommer en spännande övning om att ändra spegelbilden genom medvetet skapande.