MENTALA ÖVNINGAR

Varje måndagsmorgon kickstartar Erik veckan med en mental övning. Du kan använda dig av dessa övningar under veckorna för att lyckas med det vi alla någonstans innerst inne vill; slippa lidande, bli mer lycklig och få frid och harmoni i sinnet. Här hittar du tidigare övningar.


Övning 13: Skapa, och välkomna motreaktionen! (...lagen om attraktion)

Ett av de mest spännande koncepten inom det spirituella området är det om medskapandet av den egna verkligheten. Det om lagen om attraktion. Det är också ett av de svåraste att förstå sig på och bemästra, ofta på grund av en pusselbit som nästan aldrig nämns. Den om motreaktioner på ditt agerande. Därför handlar veckan om just detta. LAGEN OM ATTRAKTION


Redan i bibeln kunde man läsa att: "Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har." (Markus 4:25) eller "Ni kan få vad som helst som ni ber om i era böner, om ni bara tror." (Matteus 21:22) eller "Ske eder efter eder tro" (Matteus 9:29) "Ty som han tror i sitt hjärta, så är han också." (Ordspråksboken).


Jag är knappast någon större läsare av bibeln och håller heller inte med om många av kristendomens förklaringar av den (trots att det är deras bok). Jag gillar mer tolkningen av den som en bild av vårt sinne, ego och den upplevda verkligheten. Budskapen har funnits länge och de fick ny kraft på 1900-talet med Neville Goddards böcker och på 2000-talet med Rhonda Byrnes The Secret. Budskapet var och är fortfarande - du är medskapare av din verklighet!


Intresset för lagen om attraktion och lagen om antagande (the law of assumption) har vuxit enormt de senaste åren och det är häftigt att se så många människor som förändrar sina liv genom att arbeta med en universell lag, vilken gör det möjligt att leva ett fantastiskt liv. Människor har i större utsträckning börjat gå från offerkofta (har själv varit där så dömer ingen) till medskapare av sin egen verklighet. Dessa människor går från att bara reagera på verkan av orsaken, till att vara orsaken som skapar verkan.


Min bild efter att i många år läst och prövat mig fram är att vi attraherar det vi undermedvetet tror är möjligt, i kombination med våra undermedvetna antaganden samt det vi har visualiserat med hjälp av de fem sinnena. I stora drag kan man säga att din livsstruktur är satt, ditt tema (jag kommer inte förklara detta mer än så, men jag tror att du intuitivt förstår vad jag menar), men du är också fri att välja fritt inom den strukturen.


Lagen om attraktion är ett fantastiskt verktyg, för den visar dig dels dina undermedvetna program och dels att lycka inte kommer från de ting vi attraherar till oss. Lagen om attraktion visar oss vägen till högre medvetenhet och vägen till nuet. VARJE AGERANDE HAR EN MOTREAKTION


Du manifesterar dagligen ditt tema, den bubbla du befinner dig i (tänk övning 11 - Lyft upp din bubbla). Häri finns möjlighet att ändra upplevelsen genom att förändra de undermedvetna programmen med hjälp av visualisering eller identitetsskifte (bli det du vill ha). Det brukar kallas lagen om antagande. Om du visualiserar något inom ditt tema och fortsätter att vara i ett "state" av att den verkligheten är din, samtidigt som du inte är beroende av utgången, kommer din verklighet skifta väg. Händelser, människor, omständigheter, ja, i princip hela din fysiska verklighet kommer att förändras.


Men, och detta är ett ganska stort men, när du agerar på något har du alltid en motreaktion på det agerandet. Om du visualiserar något du inte ÄR, det vill säga något du undermedvetet har ett motstånd till, exempelvis mycket mer pengar på bankkontot, kommer det motståndet att visa sig. Du kommer antingen se en glimt av pengarna, exempelvis att du får dem men lika snabbt blir av med dem. Eller blåser dina undermedvetna program om brist upp til ytan. Du får då tillfälligt större pengaproblem än innan (för att sedan återgå till den baslinje av inkomster/utgifter ratio du tidigare haft).  Även antagandet att lagen inte fungerar är en motreaktion i sig.VÄLKOMNA MOTREAKTIONEN NÄR DEN VISAR SIG


Om du reagerar på motståndet när det visar sig cementerar du ytterligare de undermedvetna program du har om din upplevda verklighet. Gör därför det helt motsatta.


Varje gång en motreaktion sker på det du vill ha, agerar du genom att inte reagera på det (tänk övning 8 - Undvik pendlarna). Se med glädje att du presenteras dina begränsande trossystem om vad du är värd och och förtjänar. Fortsätt visualisera och var i det "state" du vill uppleva. Reagera ALDRIG negativt på den värld du ser, exempelvis ditt bankkonto.ÖVNINGEN - SKAPA, OCH VÄLKOMNA MOTREAKTIONEN!


1. Visualisera och känn hur det är att ha något du vill uppleva. Hur skulle exempelvis kännas att ha det du vill när du tar din kopp kaffe på morgonen? Alternativt sätt dig ner, slut ögonen och försätt dig i djup avslappning. Visualisera det du önskar och känn det med dina fem sinnen.

 

2. Släpp taget om det när du är klar. Men fortsätt att vara i det "state" som representerar hur det är att ha det du vill ha. Var, när och hur detta manifesteras kommer visa sig och är inte upp till dig att fundera på. Din enda uppgift är att fokusera på det du vill ha (utan att behöva ha det).


3. Nu till veckans budskap: Se motreaktionen när den kommer och skratta åt den. Reagera aldrig! Le åt det hela och berätta för dig själv att detta trossystem inte längre gagnar dig.

 

4. Fortsätt visualisera, och det du vill ska dyka upp kommer så småningom dyka upp. Och det är inte med ett kanske, eller det vore kul om det blev så. Det är en lag.Lycka till och ha en fantastisk vecka! 


/Erik


p.s. vill du ha individuell coaching inom detta finns möjlighet här. Det är nämligen svårt att förklara hela detta område på ett kort nyhetsbrev :)