MENTALA ÖVNINGAR

Varje måndagsmorgon kickstartar Erik veckan med en mental övning. Du kan använda dig av dessa övningar under veckorna för att lyckas med det vi alla någonstans innerst inne vill; slippa lidande, bli mer lyckliga och få frid och harmoni i sinnet. 

Övning 1: stoppa lidandet (ditt inre syfte)

Denna första vecka handlar om ditt inre syfte, att vakna upp till den du är och slita dig loss från egots bojor som alltid kommer försöka hålla dig kvar i lidande. Det sägs att Buddhas viktigaste lära var att upplysningen sker när lidandet upphör. Detta är vad Eckhart Tolle brukar kalla det inre syftet, att vakna upp till sitt varande. Hur gör man sig då av med lidandet?

Först och främst bör vi vara på det klara att smärta må vara oundvikligt, men att lidande är frivilligt. Det är vårt ego, den mentala aktiviteten att ständigt sätta etiketter på det vi ser och identifiera saker som bra eller dåligt, som skapar lidandet. Men bara för att vi väljer att lyssna. Som sagt, lidande är frivilligt. Egot har spelat ut sin roll när vårt medvetande har höjts och du kommer i denna text förstå varför.

PROPELLERN MED DE TRE BLADEN

Tänk dig en propeller med tre blad. Det första bladet pekar åt ditt förflutna. Det representerar din historia. Där skapades dina begränsande trossystem om dig själv, din skam, skuld, bitterhet och sorg. Egot kommer peka på denna historia när du får för dig att göra något nytt eller skapa något du innerst inne vill. Varje utfall från varje omständighet i din historia har egot satt en etikett på som antingen "bra" eller "dåligt". Av egot belönas sedermera bra utfall med en känsla av stolthet och dåliga utfall med skuldkänslor, antingen i dig eller mot någon annan. Det gör att vi på dessa premisser ständigt jagar njutning och försöker undvika smärta. Det gör också att vi ofta undviker det vi innerst inne vill på grund av tidigare erfarenheter.

Det andra bladet pekar mot framtiden. Egot pekar mot framtiden med löften om mer njutning och mindre smärta. Det manifesteras i form av oroskänslor. Oro för brist på denna njutning eller ännu värre; oro för eventuella faror (och diverse andra omständigheter egot kan komma på) som skulle kunna innebära att du hamnar i en situation där du upplever smärta. Vi luras alltså att tro att friden finns i framtiden. Inte här och nu.

Det tredje bladet pekar mot dina omständigheter. Mot ditt jobb, dina relationer, dina ägodelar och din hälsa. Eftersom egot ständigt vill klättra på den sociala stegen kommer det att jaga efter njutning och undvika smärta i alla dessa omständigheter. Kortsiktig njutning blir också viktigare än långsiktig hälsa (och har du inte hälsan är det ett ypperligt tillfälle att inta rollen som offer, något som egot älskar). Konkurrens blir bättre än samarbete. Att ta blir bättre än att ge. Skuldbeläggande, projicerande, dömande och sättandet av etiketter blir viktigare än kärlek, omtanke och empati. Egot håller dig alltså i schack genom att intala dig lögnen att det finns både separation och brist. Detta kommer i slutändan på ett eller annat sätt leda till lidande.Sammanfattningsvis kan man säga att ju mer du tillåter dig vara i något av dessa tre blad du nyss läst om, eller ju längre ut på dem du är, desto mer är du i egots villfarelser. Desto mer lidande kommer du med tiden få. Det kommer livet alltid se till. Egot vill inte att du ska se vad som finns i mitten av propellern. Där emellan dåtid och framtid. I navet där omständigheter inte spelar någon roll. Varför?

Jo, för att när du är där är du farligt nära det Buddha sedermera hittade när han sökte upplysningen. Han hittade närvaron. Han hittade nuet och han hittade det som inte har några etiketter. Man kan säga att han genom att inte döma något som ”bra” eller ”dåligt” avlärde sig alla etiketter och istället var helt i sitt varande. Han projicerade inte längre utåt, utan lät istället omgivningen tala till honom inåt. Han blev emotionellt självständig. Han blev upplyst. Egot behövdes inte längre.

Så vad är då resultatet av att vara i mitten av propellern? Att vara i nuet och välja bort lidandet i de tre bladen? Alltid samma sak. Frid, harmoni och lycka på insidan och kärlek på utsidan. Exakt det som egot lurat oss finns i framtiden och i de ägodelar vi alltid jagat. Vi har varit övertygade om att dessa yttre ting ska ge oss frid. Men oj vad fel vi haft. Egots tid är förbi. Den starkaste kanske överlever, men den minst egodrivna blir lycklig. Och måhända har du redan upptäckt det som egot inte vill att du ska veta. Att ingen av dess villfarelser är sanna.  

ÖVNINGEN

Nu till själva övningen. För att närma oss ett emotionellt självständigt liv i frid och harmoni och själva bli små Buddhas, är veckans övning att ständigt påminna sig om att att vara i mitten av propellern så mycket som möjligt. Ju längre ut på ett blad du är, desto mer kommer du lida i slutändan. Det är lite grejen med livet. Det ger oss alltid det vi behöver för att vi ska lära oss att hitta in till mitten. För som sagt, när vi når för långt ut på ett propellerblad kommer lidandet till slut bli olidligt och vi guidas tillbaka igen.

Varje gång du märker att du är i en negativ känsla, vet då att egot är i ditt förflutna, din framtid eller i dina omständigheter. Alltså precis där egot vill att du ska vara. Varje gång det sker påminner du dig om detta: "Oj, nu blev jag irriterad på honom igen!" eller "Oj, nu blev jag upprörd av nyheterna igen!" eller "Oj, nu triggade hon min tro att det är viktigt att ha rätt igen". Tänk propellern! Vilket av de tre bladen befinner du dig i?

Detta är ett sätt att medvetandegöra den mörka skugga Carl Jung pratade om. De känslor som ligger djupt begravna i vårt undermedvetna och håller oss kvar i ett ständigt lidande. Varje gång du påminner dig själv tar du upp en djupt begraven känsla och håller upp den i ljuset. Detta är ditt skuggarbete.

Lycka till och ha en fantastisk vecka!

/Erik


I övning 2 hittar du en övning om förlåtelse som är en naturlig fortsättning på denna.