1. Medvetet skapande

Hela ditt universum genereras just nu av ditt omedvetna sinne, ett set av omedvetna mönster som fortsätter spela. Allt växer hela tiden - du också - det är en omedveten upplevelse. Du som människa har möjlighet att upptäcka och se dessa mönster, förstå dem och skifta dem till vad du vill, men det måste ske medvetet.


I korta drag handlar medvetet skapande om att se verkligheten man upplever, förstå varför den sker, förlåta begränsningarna i sig själv, släppa den energin, föreställa sig det man vill med alla de känslor det innebär för att sedan förvänta sig det fullt ut och leva det fullt ut.


En av de viktigaste sakerna att förstå när det kommer till att medvetet skapa sin verklighet, är att du attraherar den inte - du genererar den! Medvetet skapande handlar om att alternera de omedvetna mönster till det du vill.


Eftersom du hela tiden genererar din verklighet kan du ta äran för allt fint du är med om, men om du inte föreställde dig det först var det inte medvetet skapande, då var det omedvetet. Det handlar dock inte om att kontrollera omgivningen utan snarare om att interagera från ditt inre så du börjar älska dig själv igen. Du ser sedan den kärleken förändras beroende på hur du relaterar till saker inuti dig själv, varpå utsidan visar den förändringen.


Om du ser saker i din verklighet upprepas är du i ett mönster. Dessa mönster kommer du, om du vill bli en medveten skapare och höja ditt medvetande, behöva identifiera, förlåta och släppa för att sedan skapa den verklighet du önskar.  


Den fysiska verkligheten är inte en spegel, men en reflektion

Den fysiska verkligheten du ser och upplever är inte en spegel av dig, det är alltså inte du, men verligheten reflekterar hela tiden ditt inre. Den är en reflektion av dig.


Att försöka få validering från den fysiska verkligheten är att skada sig själv. Det är lika omöjligt att lyckas med som att försöka förändra spegelbilden utan att förändra sig själv. Om jag vill få validering från den yttre verkligheten kommer jag hela tiden separera mig från den (eftersom det är en bild av mig). Det skapar en loop där du på grund av ditt omedvetna mående försöker få kärlek från det yttre, men ständigt kommer tillbaka till att du behöver samma kärlek (fast på olika sätt) gång på gång.

Framtiden skapar nuet

Medvetet skapande är något helt annat än att söka validering från det yttre. Det är att du föreställer dig en framtid du är emotionellt investerad i och sedan "håller den linjen" även när du inte ser den, för du vet att den kommer.


Framtiden skapar nuet. Om du inte kan skapa nuet måste du hitta varför du inte kan hålla den framtiden. Det finns en anledning och den anledningen är ett av stegen att ta sig till den verkligheten (oftast ligger en negativ övertygelse i vägen). Ju mer du övar, desto mer eleganta blir dessa steg.


Medvetet skapande är att bli den gudalika entitet du är en reflektion av. Så vilken verklighet vill du ha? En där alla tycker synd om sig själv, kämpar och är i lidande? Eller en där du tar ansvar för din upplevelse och gör den så vacker du vill.


Gå från ungdom till vuxen

Den spirituella ungdomen vill "fixa" omvärlden genom att gå emot den ("Så kan du inte säga!", "Inte min president!" "Stoppa flygen!" "Rasist!"). Ungdomen har lärt sig vad den tror fungerar. Men för att bli en medveten skapare behöver du bli vuxen (inte vuxen i en ungdoms ögon).


Paradigmskiftet är att du designar framtiden emotionellt och agerar efter de värden du har som går i samklang med den framtiden. Då kommer du se hur framtiden förändras. Du blir en konstnär som medvetet riktar dinn upplevelse mot vad du vill.


Först börjar du med dig själv. Din verklighet. Vad vill jag? Sedan de omkring dig. Sedan byggnaden du bor i. Sedan kvarteret, staden och världen. Allt är du, så skapa den verklighet du önskar!