Motion lika effektivt som medicin

I en studie från Storbritannien undersöktes 340 000 patienter i 305 olika försök. Resultatet i rapporten visade att motion är lika effektivt som medicin mot hjärtsjukdomar och stroke.


Sjukskrivningarna på en arbetsplats blir färre vid införande av motion (särskilt i gruppen stillasittande kvinnor). Man har i studier sett att vid införande av fysisk aktivitet 20 minuter per dag, tre gånger per vecka hos stillasittande (män och kvinnor), så minskas sjukfrånvaron totalt fyra dagar på ett år och samtidigt minskar också risken för framtida depressioner och utmattningssyndrom.


Motion är även bra för syreupptagningen. Det är inte ovanligt att individer bara kan använda 25 % av sin lungkapacitet under en arbetsdag (motsvarande en syreupptagningsförmåga ~2 l/min). Regelbunden motion kan lätt öka lungkapaciteten till det dubbla och arbetsförmågan upp till tre gånger.


Motion är förutom rökning och kost den livsstilsvana som påverkar oss mest och det förvånar mig inte att ytterligare en studie visar så här bra resultat. Om du inte motionerar regelbundet, försök hitta vägar i vardagen så du får daglig motion. Det förlänger ditt liv!

Diskussion

Det är högst anmärkningsvärt att gruppen som tränade dubbelt så mycket som MOD-gruppen trots detta tappade lika mycket i vikt och att båda grupperna samtidigt hade liknande hälsoförbättrningar. MOD-gruppen var dessutom mer motiverade att träna, upplevde att de hade mer energi och tyckte träningsdosen var lagom, något som HIGH-gruppen inte gjorde. För stillasittande män med övervikt kan det alltså vara bra att träna lagom i början för att behålla motivationen uppe.


I den data som fanns så visade det sig att MOD-gruppen ökade sin övriga icke-träningsrelaterade aktivitet under resterande delar av dagen med 37 % i jämförelse med HIGH-gruppen. Något som kan förklara den liknande fettminskningen mellan grupperna. HIGH-gruppen hade fler avhopp (ej signifikant) som gör att de kanske slutar helt med träning och då varken får en lagom eller högre träningsdos och förmodligen inte heller någon extra energi. Att gå tillbaka till gamla vanor kan ses som ett misslyckande och leda till negativa känslor, vilket lätt leder till mer övervikt. Om man har misslyckas med viktnedgång en gång kan det ofta vara jobbigare att ta steget att försöka igen och man hamnar i en negativ spiral med dålig mat, stillasittande och negativa tankar. Övervikten leder sedermera ofta till mindre energi och en ökad hunger.


Positiva interventioner kan leda till ett positivt beteende jämtemot träning. Det positiva tänkandet ger en högre grad av motivation. Men det är också viktigt att träningen ger resultat för att motivationen ska bibehållas. Om träningen är för jobbig, som den upplevdes i HIGH-gruppen, finns risk att man slutar träna. Om den ligger på en lagom nivå och dessutom ger positiva resultat på kroppsformen, vilket upplevdes i MOD-gruppen, bibehålls motivationen och personerna fortsätter träna. I den här studien hade båda grupperna en hög motivation och tro på sig själva i början på grund av de blev övervakade och uppmanade att träna och leva hälsosammare.


Slutord

Som jag tidigare antytt så är träning inte fullt så viktigt som man kan tro för viktnedgång. Kosten är och kommer fortsätta vara det viktigaste verktyget för att minska i fettprocent. Träningen är ett mycket bra komplement men då gäller det att man hittar en träningsform man gillar och som man kan hålla, annars är det lätt att man faller tillbaks i gamla vanor. I studien var en halvtimmes aerobisk träning lagom för positiva känslor, viktnedgång och bibehållen motivation.